dilluns, 21 de maig de 2012

Premiats als concursos externs a la party: Mashups de Google i Codi Obert de Btactic


- Btactic, organitzadora del concurs de codi obert, va tindré 8 entrades al seu concurs.
El guanyador del premi d'un lloc de feina per un mes amb contracte, i possibilitat d'entrar a la plantilla se l'ha endut en Sergi Almacelles.- El Departament d'Informàtica de l'Ajuntament de Lleida, Regidoria de Economía, Hisenda i Tecnologies, amb el seu concurs de Desenvolupament de Mashups sobre Google, va otorgar 3 premis:

1er: Jordi Puig amb el seu CercaLleida


Descripció 
"CercaLleida es una aplicació web on es mostren dades obtingudes del Opendata Lleida sobre Google Maps i Google Earth a partir de la generació d'arxius KML.

Relació dels arxius utilitzats (csv): 
 • allotjaments_hostaleria_federacio
 • Altres_administracions
 • Centres_educacio
 • Esports
 • Establiments_hostaleria_federacio
 • Medi_Ambient
 • Mercats_i_entitats_comers
 • Mitjans_comunicacio
 • Paeria
 • Participacio
 • Serveis_sanitaris
 • Serveis_socials
El procés ha consistit en el següent: 
A partir dels arxius csv's s'han carregat a una base de dades MySQL , on s'ha procurat eliminar duplicats i corregir algunes de les dades.
A partir d'aquí s'han generat els arxius KML corresponents mitjançant un programa en Java que feia ús de la API de Google per a obtenir les coordenades a partir de la adreça dels punts d'interés.
Per últim s'ha procedit a la implementació de l'aplicació web per a llegir els arxius KML. El total de punts d'interés en les diferents categories és de més de 2000.
A més a més , per a la realització del KML de l'Aplec, he utilitzat un mapa facilitat per la FECOLL. El procés ha set georeferenciar el mapa de les penyes amb el Google Earth  i posteriorment anar dibuixant els polígons de cada una de les penyes, els serveis i els accessos."2on: Arnau Eroles amb el seu Hoy Montadito


Descripció:
"Sabem, que per poc que viatgem per Espanya que en els bars, tasques i restaurants, un trobar "tapes o Montaditos", que s'hi ni en van els ulls, per la qualitat i també per la quantitat, malauradament aqui a les nostres terres a Lleida no te un punt fort en aquest sentit. Tot i que, hi ha molts bons productes, bons i de qualitat per estar a l'altura com els que més a l'hora d' el·laborar (tapes i "montaditos") en fi , podem fer el que vulguem.

Per per aixó, l'objectiu principal de la meva aplicació es donar e incentivar a la Federació d'Hostaleria mitjantçant una eina-aplicació cómoda pel client final, on trobarà indicada i ofertada semanalment en una Web una tapa de cadascun dels establiments agregats. L'oferta consistiria en una tapa o "Montadito" de qualitat amb un preu popular."
3er: Miquel Vidal, amb el seu Travelling Salesman Problem


Descripció:
"Aquest aplicació es basa en el problema, mundialment conegut com a “Travelling Salesman Problem” (Problema del viatjant de comerç), el qual el seu objectiu passa per donats uns punts geogràfics, trobar la millor ruta possible, és a dir, la ruta en la que s’hagi de recórrer menys distància.

Per a tal efecte, he dissenyat una pàgina web que utilitza l’API de Google Maps, i que mitjançant el protocol XML-RPC, es connecta a un servidor, en aquest cas, la meva màquina, en el que executa uns algoritmes basats en intel·ligència artificial, per obtenir la ruta òptima (botó Calcular) entre els punts que s’han elegit prèviament en el mapa (click damunt del mapa)."