dimarts, 24 d’abril de 2012

Concurs de desenvolupaments de Google mashups sobre l'Open Data de la Paeria

L’Ajuntament de Lleida, a través de la Regidoria d'Economia Hisenda i Tecnologies, Informàtica, i dins de l'esdeveniment Lleida Magical Lan Party 2012, es posa en marxa un nou concurs de desenvolupament, amb l'objectiu de dinamitzar la creació de noves aplicacions web que ofereixin serveis referents a la ciutat de Lleida.


Aquestes hauran d'estar basades en la tècnica de mashups, integrant les dades externes de l'Open Data de l'Ajuntament de Lleida sobre Google Maps o sobre Google Earth via fitxer KML.


Mashup Google Maps


Bases:

- Les aplicacions hauran d’estar orientades a oferir serveis relatius a la ciutat de Lleida o facin referència a la mateixa.

- Les aplicacions seran de tipus Mashup emprant sempre l’API de Google Maps o de Google Earth, incloent-hi la creació de fitxers KML.

- Les aplicacions seran de tipus web, i hauran de funcionar sobre navegadors d’escriptori, tipus Google Chrome, Firefox o Internet Explorer, o navegadors mòbils dels diferents fabricants i plataformes com iOS, Android, Windows Phone 7 o Blackberry. Es valorarà especialment la creació de fitxers KML per que poguin ser descarregats sobre Google Earth. (exemples de KML http://www.pcworld.com/article/150409/10_amazing_google_earth_addons.html)

- Les aplicacions hauran de fer servir obligatòriament al menys una o més dades de les publicades sota la plataforma Opendata de l'Ajuntament de Lleida, la relació és disponible a www.paeria.es/opendata

- Cada concursant podrà presentar tantes aplicacions com vulgui en qualsevol de les plataformes esmentades.

- Totes les aplicacions que es presentin al concurs hauran de ser de nova creació. No seran vàlides les que hagin estat publicades a internet abans de 1 d'abril del 2012.

- Totes les aplicacions web, mòbil o fitxers KML hauran d’estar
publicades i disponibles a la web o com a app mòbil fins al 30 de maig. En el cas de les aplicacions guanyadores aquestes s’hauran de mantenir un mínim d’un any publicades o en cas contrari posar a disposició de l’Ajuntament el codi font per a que poguin ser publicades.

- La presentació es farà a través de la bústia lleidalanparty@gmail.com , i haurà de tenir el següent contingut:

· Nom i cognoms de la persona que el presenta, dades de l’empresa si s’escau.
· Telèfon de contacte
· Correu electrònic de contacte
· Breu descripció textual de l’aplicatiu, incloent-hi les fonts de dades emprades.
· Tipus de Sistema Operatiu i/o plataforma utilitzada
· Declaració de que es tracta d’un codi original i que no es contravé cap dret d’autor.
. URL de l’aplicació (Google Mashup o Google Earth KML) o en el cas d'aplicació mòbil adreça de YouTube on el concursant penjarà un petit vídeo de demostració on es puguin apreciar les funcionalitats de la aplicació.

- La data i hora màxima de lliurament és el 15 de maig del 2012 a les 23:59 hores.
La organització enviarà un correu de recepció, indicant si fos necessari, refer alguna dada.

- En aquesta edició del concurs es lliuraran quatre premis en metal·lic entre totes les entrades rebudes i aceptades com a correctes: primer dotat amb 400 €, segon de 300 €, i 3er i 4art de 150 €. Els premis son una gentilessa dels patrocinadors de la Lleida Magical Lan Party.

- Els premis seran lliurats a la Lleida Magical LAN Party el diumenge dia 20 de maig del 2012 a les 17:00 hores dins de l'entrega de premis de l'esdeveniment.

- El jurat d’aquesta edició estarà format per un representant de l’Ajuntament de Lleida, un tècnic de reconegut prestigi dins el sector tecnològic de la ciutat de Lleida i un membre de l'equip organitzador de la “Lleida Magical LAN Party”. Les decisions del jurat són inapel·lables.

 - El jurat podrà declarar desert el concurs parcial o totalment en funció de la qualitat de les aplicacions presentades.

- Tot aquell tema no explicitat en les presents bases quedarà a la determinació del jurat, i serà igualment inapel·lable.

- Els concursants es comprometen a respectar tots els drets d’autor, copyrights, normes d’usos de llicències i les normatives vigents, fent-se responsables de qualsevol contravenció o incompliment.

- Els concursants, pel fet de fer-ho, accepten totes aquestes normes.

Qualsevol dubte s'haurà de plantejar a la bústia: lleidalanparty@gmail.com