dilluns, 18 d’abril de 2011

Concurs Open Data 2011

L’Ajuntament de Lleida, a través de l’Institut Municipal d’Informàtica, posa en marxa un nou concurs per estimular l’aparició de nous serveis basats en “Open Data” i augmentar la presència de la ciutat de Lleida en la Xarxa.


Aquest concurs té els objectius de :

ü  Estimular l’ús de les dades públiques obertes que l’Ajuntament ofereix a través de “Open Data”

ü  Aflorar noves aplicacions per a ser utilitzades pels ciutadans

ü  Augmentar la presència de la ciutat en la Xarxa.


El concurs contempla dues modalitats:

ü  Aplicacions App per a mòbils.

ü  Modelització de edificis de Lleida en 3D per a Google Earth


Els premis seran lliurats en la propera “Lleida Magical LAN Party” el diumenge dia 8 de maig del 2011

Aplicacions App per a mòbils


L'objectiu del concurs és dinamitzar la creació d'Apps, aplicacions per a telèfons mòbils tipus smartphone, que ofereixin serveis referents a la ciutat de Lleida.

Bases:

ü  Les aplicacions hauran d’estar orientades a oferir serveis orientats a la ciutat de Lleida o facin referència a la mateixa.

ü  Podran ser aplicacions basades en qualsevol dels sistemes operatius i dispositius smartphone presents en el mercat (iOS/iPhone, Android, Blackberry, Windows Mobile, Microsoft Phone 7, Ovi Store, etc. )

ü  Es valoraran especialment aquelles aplicacions que facin ús de l'Opendata de l'Ajuntament de Lleida ( www.paeria.es/opendata )

ü  Cada concursant podrà presentar tantes aplicacions com es vulgui en qualsevol de les plataformes esmentades.

ü  Totes les aplicacions que es presentin al concurs hauran de ser de nova creació o millores molt significatives de altres existents. No seran vàlides les que hagin estat publicades, en la versió presentada a concurs, abans del 1 d’abril del 2011.

ü  La presentació es farà a través de la bústia lleidalanparty@gmail.com , i deurà tenir el següent contingut:
·         Nom i cognoms de la persona que el presenta
·         Telèfon de contacte
·         Correu electrònic de contacte
·         Breu descripció textual de l’aplicatiu
·         Tipus de Sistema Operatiu i/o plataforma utilitzada
·         Declaració de que es tracta d’una producció original i que no es contravé cap dret d’autor.
·         Codi llest per a ser executat en la plataforma corresponent, seguint les especificacions de cada fabricant. En el cas de que es necessiti un UDID com, per exemple, per la plataforma iOS, aquest es facilitarà sota petició.
·         Adreça de la xarxa (per exemple en el servei YouTube, Slideshare o similar) on el concursant penjarà un petit vídeo, demo o presentació on es puguin apreciar les funcionalitats de la aplicació.

ü  Les aplicacions podran estar o no disponibles als corresponents Store de cada plataforma, però es valorarà positivament que estiguin disponibles per a la descàrrega oberta i gratuïta.

ü  La data i hora màxima de lliurament és el 3 de maig a les 23:59 hores.

ü  En aquesta edició del concurs i per aquesta modalitat es lliurar dos premis, un primer premi dotat amb 700 euros en metàl·lic i un segon premi dotat de 300 euros en metàl·lic.

ü  Els premis són generals i per totes les plataformes, és a dir, que no hi ha separació entre cadascuna, essent globals tant les valoracions com els premis.

ü  Els premis d’aquesta edició seran lliurats en la propera “Lleida Magical LAN Party” el diumenge dia 8 de maig del 2011

ü  El jurat d’aquesta edició estarà format per un representant de l’Ajuntament de Lleida, un tècnic de reconegut prestigi dins el sector tecnològic de la ciutat de Lleida i un membre del equip organitzador de la “Lleida Magical LAN Party”. Les decisions del jurat són inapel·lables.

ü  - El jurat podrà declarar desert el concurs parcial o totalment en funció de la qualitat de les aplicacions presentades.

ü  Tot aquells temes no explicitat en les presents bases quedarà a la determinació del jurat, i serà igualment inapel·lables.

ü  Els concursants es comprometen a respectar tots els drets d’autor, copyrights, normes d’usos de llicencies i les normatives vigents, fent-se responsables de qualsevol contravenció o incompliment,.

ü  Els concursant seran els propietaris dels drets d’autor dels treballs presentats, fent-se responsables de qualsevol compromís en el cas de que no sigui així.

ü  Els concursants, pel fet de fer-ho, accepten totes aquestes normes.
Modelització de edificis de Lleida en 3D per a Google Earth


L’objectiu del concurs és el d’estimular la presència de Lleida en la Xarxa de Google Earth, i donar una imatge més complerta de la ciutat en la Xarxa.Google permet, a qualsevol usuari, la creació d’edificis 3D a través de l’eina gratuïta Sketchup, si el edifici reuneix la suficient qualitat Google el afegeix a la seva xarxa per a ser visualitzat per tots els usuaris.Bases:

ü  Els treballs presentats hauran de representa en 3 dimensions qualsevol edifici del municipi de Lleida per a ser utilitzat en l’aplicació Google Earth.

ü  Els edificis han d’existir en la realitat en el municipi de Lleida, no han d'estar en construcció, ser projectes o ser imaginaris. No poden contenir marques publicitàries salvo que l’edifici original si les contingui en la seva façana.


ü  La presentació es farà a través de la bústia lleidalanparty@gmail.com , i deurà tenir el següent contingut:
·         Nom i cognoms de la persona que el presenta
·         Telèfon de contacte
·         Correu electrònic de contacte
·         Breu descripció del edifici especificant la seva adreça postal o ubicació.
·         Declaració de que es tracta d’una producció original i que no es contravé cap dret d’autor.
·         Lliurament del treball, que es podrà fer de dues maneres:
ü  Enviant en el mateix correu el fitxer .kmz exportat des d’Sketchup
ü  Enviant el link d’on estigui publicat dins de Google 3D Warehouse.
L'organització ha de poder descarregar l'edifici en alguna de les dues opcions i ho confirmarà al participant, per correu electrònic, un cop fet.ü  La data i hora màxima de lliurament és el 3 de maig a les 23:59 hores.


La Seu Vella, feta per mterreu3, tal com es veu des de Google Earth.ü  En aquesta edició del concurs i per aquesta modalitat es lliurar dos premis, un primer premi dotat amb 500 euros en metàl·lic, un segon premi dotat de 250 euros en metàl·lic, un tercer premi dotat de 150 euros en metàl·lic i un quart premi dotat de 100 euros en metàl·lic.

ü  Els premis d’aquesta edició seran lliurats en la propera “Lleida Magical LAN Party” el diumenge dia 8 de maig del 2011

ü  El jurat d’aquesta edició estarà format per un representant de l’Ajuntament de Lleida, un tècnic de reconegut prestigi dins el sector tecnològic de la ciutat de Lleida i un membre del equip organitzador de la “Lleida Magical LAN Party”. Les decisions del jurat són inapel·lables.

ü  - El jurat podrà declarar desert el concurs parcial o totalment en funció de la qualitat de les aplicacions presentades.

ü  Tot aquells temes no explicitat en les presents bases quedarà a la determinació del jurat, i serà igualment inapel·lables.

ü  Els concursants es comprometen a respectar tots els drets d’autor, copyrights, normes d’usos de llicencies i les normatives vigents, fent-se responsables de qualsevol contravenció o incompliment,.

ü  Els concursant seran els autors originals dels treballs presentats, fent-se responsables de qualsevol compromís en el cas de que no sigui així.

ü  Els drets d’autor respecte als edificis enviats a concurs seran els mateixos que els presents a 3D Warehouse respecte els seus Termes d’Ús.

ü  Els concursants, pel fet de fer-ho accepten totes aquestes normes.